Indammen van agressie met dynamische verlichting

"Een korte beschrijving van het De-escalate project"

Steeds vaker berichten de media van escalerend gedrag, vaak gepaard gaand met verbale of fysieke agressie. Gedrag van mensen kan escaleren op allerlei plaatsen: op straat, in uitgaansgebieden, bij servicedesks, sociale diensten, huisartsposten, op locaties waar hulpverleners noodsituaties het hoofdbieden, in gevangenissen, in de psychiatrie. Verschillend als deze contexten zijn, ze hebben een aantal belangrijke kenmerken gemeen: (1) gedragsescalatie is ongewenst en kan leiden tot gevaarlijke situaties, (2) er is zelden een deskundige mediator voorhanden om de escalatie te ontzenuwen.

Haans, A., Kalinauskaite, I., Ouden, E. Den & Ross, P. (2015). Lighting research in the wild. ILI Magazine, Edition 3, Juni 2015.


Download as attachment: De-escalate informatiefolder